Technologické čerpání

technologie2Problematika čerpání v technologických celcích je velmi široká. Běžně provádíme výměny a instalování náhrad čerpadel za stará, již nefunkční, případně opotřebovaná čerpadla u kterých je již provádění servisu nerentabilní.
Díky zkušenostem v oboru provádíme náhrady, opravy a servis na instalovaných zařízení. Tato oblast čerpání je komplikovaná a vyžaduje vždy specifický přístup k dané problematice. Převládají servisní práce na mechanických celcích jako ložiskové kozlíky, těsnící kruhy oběžných kol, ucpávkových pouzdrech

či mechanických ucpávkách. Všechny tyto komponenty čerpadel, jsou vlivem rozličných provozních médií velmi zatěžovány. Dále v kooperaci provádíme opravy hřídelí, pouzder pomocí speciálních chemicky nebo otěru odolných nástřiků. Součástí prací jsou i opravy souvisejících potrubí a armatur.


Back to top
Back to top